We have knowledge of all areas of dermatology such as Acne, Rosacea, Skin tumors, Liver spots, Eczema and Psoriasis. We have several different treatment options to offer you the best treatment.

Examination and treatment

The vast majority of skin changes are completely harmless, but may be experienced as bothersome for one reason or another. It’s important to talk to a dermatologist (the study of the skin and its diseases) to make a safe assessment of your particular skin changes and decide based on that which treatment is best for you.

First step counseling

The first step is to find a consultation where the dermatologist (dermatologist) evaluates the changes in your skin. If you only have 1-2 small birthmarks/liver spots that you want to be examined, a 15-minute consultation is sufficient. On the other hand, if you have few or major skin changes such as Acne, Rosacea or Pigment changes, a 30-minute consultation is necessary.

How much does a treatment at a dermatologist cost?

Dermatolog değerlendirmesini yaptıktan sonra tedavi yapılırken yeni bir ziyaret planlanır, bazen konsültasyon ile aynı anda tedavi de yapılabilir. Tedavinizi ister konsültasyonla bağlantılı olarak ister daha sonra yapsanız da konsültasyon ücretine dahil değildir, toplam ücret her zaman konsültasyon bedeli + tedavi bedeli olacaktır.

Akademikliniken, il genel meclisi bakımına bağlı değildir, bu da bize sevk edilmeden hoş geldiniz demektir. Muafiyet kartları veya yüksek maliyetli kartlar geçerli değildir, bu nedenle hem konsültasyon hem de tedavi masraflarından siz sorumlusunuz.